Виноградов, И. Л. Балканский блокнот = Балкански бележник : стихотворения : с переводом на болгарский язык / Илья Виноградов ; [пер. на болг.: Елена Алекова]. – Мурманск : [б. и.], 2017. - 41 с. : портр.

ОТ АВТОРА Буйната зеленина на гори, спускащи се от планината към простора на Черно море, безкрайното златно море на слънчо- гледови ниви, древността, тук и там избликваща през съвре- менния облик на колоритни градове... Такава за първи път ми се откри България през лятото на 2016 година. От всички тези преживявания и се родиха стихотворенията, конто ста- наха «Балкански бележник». Макар и до голяма степен да са емоционални, дори импресионистични, те все пак не са просто „пътеписи‘,‘не са моментни картинки. Защото още имаше и хора - изключително радушии и свет­ ли. Бях отишъл в София за представянето на книга, в която се разказва за пътя оттам до моя роден Мурманск на памет- ника на Кирил и Методий, подарен ни от българите в чест на възраждането на Деня на славянската писменост и култура в Русия (още една нишка, свързала ме с България далеч пре- ди първото ми пътуване). И ето че самите участници в тази епохална история - Калина Канева, Басил Попов и техни при­ ятели, говореха за България, за мойте земляци. за историята и дружбата, която ни свързва. А към това имаше и разходки из София в компанията (късмет на късметите!) на тези, които живеят тук и обичат древния мъдър град, имаше и срещи в Съюза на българските журналисти с неговата гостоприемна ръководителка Снежана Тодорова, и дълги топли разговори, и пътувания из страната... Доколко съм успял в стиховете си да уловя многослойната дълбочина на България - ще съдят читателите на «Бележ- ника». Много се радвам, че той стана по-близък и достъпен за героите в него - българите - благодарение на ювелирно- то майсторство на Елена Алекова, превела този цикъл и още няколко много важни за мен стихотворения, като при това е съумяла умело да съхрани и звученето, и образността, и - до- колкото мога да преценя - тяхната същност. Допълват кни- гата още няколко стихотворения (засега само на руски език) - и вече публикувани, и нови, които ми помагат по-пълно да представя своето творчество. Посвещавам с благодарност тази книга на българските си приятели, с надеждата, че дружбата с вас и вашата вече и моя любима страна едва започва. Иля Виноградов.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz