Север и рынок. 2019, № 1.

8. Nikulina A., Yakovleva Ju., Gavrilova A., Shulepov V. Factors for mobilizing human resources to work in the Arctic. Arctic: History and Modernity: works of the Annual International Scientific Conference, St. Petersburg, 18-19 April 2018. Saint Petersburg, Polytech-Press, 2019, 180 p. 9. Ofitsial'nyi sait Federal'noi sluzhby gosudarstvennoi statistiki [Official site of the Federal State Statistics Service]. Available at: http://www.gks.ru. (In Russ.). 10. Sokolova F. Kh. Migratsionnyye protsessy v Rossiyskoy Arktike [Migration processes in the Russian Arctic]. Arktika i Sever [Arctic and North], 2016, No. 25, pp. 158-172. (In Russ.). 11. Druzhinina I. V., Kurushina E. V., Kurushina V. A. Attractiveness of the arctic zone and the northern territories of Russia for migrants. International Journal of Ecological Economics and Statistics, 2017, Vol. 38, Issue 4, pp. 152-163. 12. Smits Coco C. A., Justinussen Jens Ch. S., Bertelsen R. G. Human capital development and a Social License to Operate: Examples from Arctic energy development in the Faroe Islands, Iceland and Greenland. Energy Research & Social Science, 2016, Vol. 16, pp. 122-131. 13. Svetun'kov S. G., Zagranovskaya A. V., Svetun'kov I. S. Kompleksnoznachnyy analiz i modelirovaniye neravnomernosti sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii [Complex analysis and modeling of the uneven social and economic development of the regions of Russia]. Saint Petersburg, 2012, 129 p. (In Russ.). 14. Svetunkov S. G. Complex-Valued Modeling in Economics and Finance. New York, Springer Science, Business Media, 2012, 318 p. 15. Dmitriyev V. V., Kaledin N. V. Integral'naya otsenka sostoyaniya regional'nykh sotsio-ekologo- ekonomicheskikh sistem i kachestva zhizni naseleniya (na primere sub"yektov Severo-Zapadnogo federal'nogo okruga Rossii) [Integral assessment of the state of regional socio-ecological-economic systems and the quality of life of the population (as an example, the subjects of the North-West Federal District of Russia)]. Baltiyskiy region [Baltic Region], 2016, Vol. 8, No. 2, pp. 125-140. (In Russ.). 16. Bulgakova L. N., Zaytsev G. V. Sovershenstvovaniye metodiki otsenki integral'nogo pokazatelya urovnya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya sub"yektov Rossiyskoy Federatsii [Improving the methodology for assessing the integral indicator of the level of socio-economic development of the constituent entities of the Russian Federation]. Upravleniye ekonomicheskimi sistemami [Management of economic systems], 2013, No. 9, pp. 11. (In Russ.). 17. Skotarenko O. V. Novyye metody otsenki urovnya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov Rossii [New methods for assessing the level of socio-economic development of the regions of Russia]. Vestnik MGTU [Bulletin of MGTU], 2012, Vol. 15, No. 1, pp. 220-229. (In Russ.). 18. Tinikashvili T. Sh. Integral'naya otsenka urovnya sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya regiona [Integral assessment of the level of socio-economic development of the region]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2012, No. 7, pp. 207-210. (In Russ.). 19. Konovalov V. P. Postroyeniye prognoznykh otsenok vliyaniya razvitiya sistemy VPO na ekonomiku regiona, gde raspolozheny vuzy, na ekonomiku Rossii, na konkurentosposobnost' rossiyskoy sistemy obrazovaniya na mirovom obrazovatel'nom rynke [Building predictive estimates of the impact of the development of the system of higher education on the economy of the region where universities are located, on the economy of Russia, on the competitiveness of the Russian education system in the global educational market]. Kruglyy stol po Proyektu ’’Prognoz razvitiya sistemy vysshego professional'nogo obrazovaniya na 2009-2011 gody v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya” v ramkakh konferentsii Sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye Rossii: novyye rubezhi [Round table under the Project “Forecast of the development of the system of higher professional education for 2009-2011 in the context of the modernization of education” at the conference “Social and Economic Development of Russia: New Frontiers]. Moskva, Akademiya narodnogo khozyaystva, 2007. (In Russ.). 20. Tsukerman V. A., Goryachevskaya E. S. Ob otsenke konkurentosposobnosti regionov Severa i Arktiki [The assessment of the competitiveness of the regions of the North and the Arctic]. Sever i rynok: formirovanie ekonomicheskogo poryadka [North and the market: the formation of economic order], 2015, No. 4 (47), pp. 87-99. (In Russ.). 21. Iakovleva Iu. A., Sharok V. V. Social Factors that Make Work in Arctic Region Attractive. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, International Conference on Communicative Strategies of Information Society (CSIS 2018), 2018, Vol. 289, pp. 286-291. 121

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz