Боевой листок. 1945, №27, апрель.

Краснофлотская газета Смерть немецким оккупантам! 1-ж, 2,-ж, З-ж - С Д А Н & І , // i itsSoAmi Q-Ыи MiUufC І М, *tK -btwM ъЦЩм ?ka-mtH c.uaJ ■ % Ш і с . 4Х Ѵ Щ <1 ČetMUAM млі ^w \£M Lij O , - ■ ’~-k*£X/( { 1 & 0 ' — ? fc ^клщси ; ^ с , ліг на n \\ _ . ft . , \ , ' . . . . CWafuacKt, ^ ebia- h j i рам,ч .U>inCt( JUuilo u- \*£№,СіЮ' * ----------------т£=----- Редактор 1247;. Типография гш ти «Краснофлотец». 3ak. №67Я. тят l тати * сдали з я ч е т ы . • ЦмирЫ КЩ&ЩЩН - ■ • - С-Я ' . .х ^U£.£?■:<*■#!>* .И'і ; ‘ $Сі}>(:ЧІ-НАМJ. P'X0d&■€ іуЫг'УЛ-НЛ.ШЩ, iič-cA:ff *• :$.Ct£&Щь:V /•%*.-' '3 . />> £&& -Х;и*Мі4$~$СОU С fcCJM у - л .,* -ф&и •>-/-/ ч І і ■3' - ѵ . -7fKc/.^.0^ . - lčt\hfi^p.-3{f>iLUp&A ІіоЛСі(ц&си/- -1С?;.Ь*.Хкр >;■*£>X ^ГТарім.иніі £ і ГОлЪжіш -£UOJ£tf&a ц 'МьЩЫЯл j / L:о и U *. ^С■{■{*'.jLo4 6 Сto -h *'нН/ награждение - . i , . К И Ш К А М

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz