Виноградов, И. Л. Балканский блокнот = Балкански бележник : стихотворения : с переводом на болгарский язык / Илья Виноградов ; [пер. на болг.: Елена Алекова]. – Мурманск : [б. и.], 2017. - 41 с. : портр.

ОТ ПРЕВОДАЧА Стиховете на Иля Виноградов притежават едно изумително свойство, рядко срещано в поезията. То е съвсем точно доло- вимо от вътрешните сетива - настроените на лирически лад в човека, и дори е почти понятно за разума. Същевременно не може да бъде формулирано. За себе си го наричам ПРЕДЕЛ- НА ПРОСТОТА или ПРЕДЕЛНА ЯСНОТА - с цялата услов- ност на понятията и с категоричното разбиране, че в случая думите наистина са приблизителни. Как Иля Виноградов го е постигнал, можем само да гадаем. И все пак, струва ми се, то има нещо общо с това, че поетът владее философията, по­ точно състоянието «да-живееш-тук-и-сега». Думата в поезията на Иля Виноградов е на този предел, където «тук-и-сега» е като че ЕДНО с «там-и-завинаги». За- това поезията му е пределно проста и ясна, без каквито и да е финтифлюшки и бутафорен поетически реквизит. Там, на този предел, всичко изкуствено, «не от мира сего» в поезията просто отпада. Затова в стиховете на Иля Виноградов няма излишни думи и образи, издокарани и нагласени специално, за да блеснат «в обществото». Затова и съвсем естествено спо- ред поета «всеки човек сякаш г и човечество, / както единни са вечност и миг» («България»), а самият той, бидейки само един ден в София, се чувства просто така като част от гра­ да - и древния, и съвременния («София»), и се възхищава на срасналия с вековете Пловдив: «мерши ти епохи славни, / ся­ каш мериш си каскет» («Пловдив»)... защото там, на преде­ ла, всичко това е възможно: мигът е вечност, вечността - миг, както и човекът е човечеството, а човечеството - човекът... И тук идва неимоверната трудност, която се издига като стена пред преводача. Колкото и да ми допаднаха стиховете за България и останалите стихове, които Иля Виноградов ми изпрати за превод, безутешно ясно разбирах, че са почти невъ- зможни за превод - поне във формата, в която са написани. При превод от синтетичен език на език аналитичен трудности от такъв характер възникват винаги. Тогава преводачът об- мисля внимателно кои думици или образи са някак ,.излишни1,‘

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz