Виноградов, И. Л. Балканский блокнот = Балкански бележник : стихотворения : с переводом на болгарский язык / Илья Виноградов ; [пер. на болг.: Елена Алекова]. – Мурманск : [б. и.], 2017. - 41 с. : портр.

5. КЪМ ДОМА Към зимата се носи влакът, белеят гладките поля, а борове зелени сякаш ръце издигат със молба за нещо само тям понятно, с на всички ясната тъга; на сиви облаци петната студа смекчават и снега. Страна - голяма. Пътят - дълъг. И дом след дом. И край след край. Какви ли мисли не прехвърляш и празни приказки безкрай: за скучните ненужни теми по новините, за лова, за наболелите проблеми, за болестите... след това - че след година пак ще тръгнеш и ново друсане на юг... О ,тази права север -ю г е безизходен порочен кръг. Изстива слънцето в безкрая, речица някаква дими - замръзвайки, и рижав заек се стрелва в преспите за миг.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz