Antonova, S. Bearas = Пирас : manaid diktagirji / Sandra Antonova ; davvisamegillii jorgalan Jelena Porsanger ; diktahapmai heivehan Issat Sammol Haetta. – Karasjohka : Davvi Girji, 2004. – 51 s. : kuv.

Санндрэ Антонова шэннтма лй 1932 ыгь кыдтман выдант пёйв. Сбнн шэнтэ Баренц мёр рынтэсьт, Тырьбэрь саткэсьт Куэллнэгк нёаркэсьт. Сйн шурр пйрас лй чйллк самь пйрас. Санндрэ рбдѣхель чёд агесь лыххькенѣ пуазпынньенѣ Тырьбэрь чарэсьт. Сйнэнѣ ляйй шурр пйрас. Санндрэсьт лй алльк я куххт аххкэв. 1978-1993 ыгенѣ Санндрэ тёвьтэхьт алфавит самь кырьй гуэйке я кырьехьт пёрвэ Самь букварь оалкхэж классэтѣ гуэйке. Букварь ляйй луэшштма 1982 ыгесьт. Санндрэ пые кйлт самь кйлле Йммель санэтѣ паррнэ гуэйке. Сбнн лй пыййма самас кырьй „Йнсус - паррнэ каннѣц”, ку выйтэ олкэс 1996 ыгесьт. Карашёгэсьт „Таввял кыррьй” нздательствасьт 1996 ыгесьт выйтэ Аскольд Бажанов кырьй „Вйллькесь пуаз”. Санндрэ Антонова лй пыййма тэнн кырьй рушш кйлэсьт кйлт самь кйлле. Sandra Antonova lea riegadan 5. beaivvi miessemanus 1932. Son lei bajasšaddan ТуНЬег siiddas (Teriberka) Barents meara gattis Guoladatnjarggas. Su goappašat vahneniat ledje sapmelaččat, geat čada aigge barge boazoolmmozin Tyrber duoddariin. Bearrašis ledje ollu manat. Sandras lea okta bardni ja guokte ahkuba. Sandra lea 1978-1993 jagiin čallan gielddasami čallinvuogi ja vuosttas Sami apesa vuosttas skuvlaluohka varas. Appes almmustuvai 1982. Sandra jorgalii gielddasamegillii lpmila sani manaid varas. Son jorgalii samegillii girjjaza Jesus lea manaid ustitaš, mii almmustuvai 1996. Davvi Girji Karašjogas almmustahtii 1996 Askold Bazanova mainnasgirjji Gabba davvi- ja gielddasamegillii. Sandra Antonova jorgalii dan girjji ruoššagielas gielddasamegillii. ISBN fi2 -7374 -53 fl-4 7 9 8 2 7 3H7 4 5 3 8 4 pavviGirji

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz